DIGITAL VESSEL PERFORMANCE

UITDAGING

Hoge brandstofkosten, emissie wet- en regelgeving, rapportagebelasting versterken de structurele behoefte aan een efficiëntere operatie van schepen en logistieke ketens.

Accuraat inzicht in de prestaties van schepen is veelal beperkt en niet actueel geconsolideerd op vlootniveau beschikbaar.

De ‘Modal Shift’ vereist verduurzaming en inzicht in en verbetering en rapportage van prestaties van kust- en binnenvaartschepen voor rederijen, verladers en opdrachtgevers.

Binnenscheepvaart

Coastal Shipping

Offshore Operations

OPLOSSING

 iP3 | Performance Improvement Platform. Een modulair en data-gedreven optimalisatie platform die de prestatie en het rendement van uw schip, vloot en bedrijfsvoering inzichtelijk maken, continue verbeteren en verduurzamen.

iP3 maakt de operationele prestaties van schepen (near) real-time inzichtelijk en kan de inzichten periodiek rapporteren zodat continue optimalisatie aantoonbaar resulteert in een toenemend economisch rendement met minder milieubelasting.

VAN DATA NAAR VOORUITZICHT

Om prestaties van schepen, een vloot en gerelateerde bedrijfsvoering te optimaliseren en rapporteren hanteren we de volgende aanpak:

MONITOREN

Ons iP3 optimalisatie platform wordt aan boord geïnstalleerd. Via ons unieke sensor-en meetconcept wordt data tijdsgerelateerd verzameld, opgeslagen en georganiseerd.

BEGRIJPEN

Data wordt met behulp van ons dashboard inzichtelijk gemaakt zodat we de dynamiek, afhankelijkheden en prestatie indicatoren van uw schepen of vloot beter begrijpen. Er wordt een "vingerafdruk" van de prestatie gemaakt.

OPTIMALISEREN

Op basis van de verkregen inzichten worden prestatie indicatoren (semi)automatisch aangepast aan de continue veranderende situaties.

De informatie is zowel aan boord als aan wal continue inzichtelijk.

RAPPORTEREN

Verschillende prestatie statistieken worden on-line via een dashboard of per e-mail, in XLS en/of PDF aangeboden.

UW OPBRENGST

Brandstofverbruik

Lager brandstofverbruik per ton-km

Operationele kosten

Reductie en betere voorspelbaarheid van operationele kosten

Emissies

Lagere uitstoot van broeikasgassen en schadelijke emissies per ton-km

Utilisatie

Verhoogde inzetbaarheid van capaciteit en minder leegvaart

Benchmarken

Data-gedreven prestatievergelijkingen tussen schepen

Rapportage

Actuele en historische gegevens voor economische en emissie rapportages

Vraag een demo aan!

TECHNOLOGIE

iP3 | Performance Improvement Platform

Met behulp van het iP3 | Performance Improvement Platform kan ieder schip gedigitaliseerd worden. Het platform maakt de huidige prestatie van uw schip inzichtelijk en optimaliseert de voortstuwing voor iedere gewenste conditie.

Afhankelijk van wat u reeds aan sensoren en systemen aan boord heeft, worden additionele slimme sensoren aangebracht.

Via ons data-acquisitie en communicatiesysteem worden de gegevens (near) real-time verzameld en verwerkt tot bruikbare informatie.

Deze informatie kan via een dashboard op ieder apparaat worden weergegeven en geeft de huidige en periodieke prestatie weer, ook tijdens continue veranderende omstandigheden.

De prestatiegegevens worden tijd- en locatiegebonden opgeslagen. Door het slim koppelen, vergelijken, interpreteren en analyseren van prestatiegegevens en andere informatie kunnen nieuwe inzichten worden verkregen. Zo herleiden we de “ideale” prestatie (o.a. snelheid, toerental, vermogen) voor een gewenste conditie (beladen of onbeladen, stroomopwaarts/-afwaarts, waterdiepte, windsnelheid, e.d.).

Op basis van de opgeslagen informatie kunnen ook uitgebreide rapportages worden gemaakt met o.a.

 • laad-, los- en vaartijden
 • laad-, loslocaties en tonnage
 • afgelegde route en afstand
 • % lading en leegvaart
 • brandstofverbruik per uur, km of (deel)reis
 • draaiuren van motoren
 • CO2 emissies per ton-km
 • bunkerhoeveelheden en -momenten

Voorbeeld prestatie dashboard

PRODUCTEN

Met de volgende modules verbetert en optimaliseert u continue de bedrijfsvoering van uw schip en vloot.

iP3 | Performance

Inzicht en Optimalisatie

 • iP3 Data Acquisitie & Processing

 • Brandstofconsumptie​

 • Koppel, toerental & vermogen

 • Niveau brandstofbunkers

 • Verbinding onboard systemen

 • Onboard & remote dashboard

 • OptiMeter fuel efficiency

iP3 | Reports

Prestatie rapportage

iP3 | Performance

+

 • Laad-, los en vaarschema's

 • Vaarroute, afstanden en snelheden

 • Percentage leegvaart

 • Brandstofverbruik en bunkervolumes

 • Energieprestatie en draaiuren van motoren en generatoren

 • OptiFuel efficiency

iP3 | Footprint

CO2 Emissie rapportage

iP3 | Reports

+

FE3 | Boost

Prestatie rapportage

iP3 | Performance

+

 • FE3 | Elixir - olie en brandstofverbeteraar

 • 7-12% minder brandstofverbruik

 • Tot 6% meer vermogen

 • Minder uitstoot broeikasgassen, CO2+CH's

 • Minder uitstoot schadelijke emissies, NOx+ roet

 • Minder onderhoud en langere levensduur

OVER ONS

Wij zijn een team van innovatie en transformatie specialisten. Met de juiste samenstelling van noodzakelijke expertises en met onze strategische en operationele ervaring in globale mobiliteit-, scheepvaart en energiesectoren, ondersteunen wij de Europese binnenvaartsector met digitale en andere verduurzamingsoplossingen.

Wij zijn uitstekend bekend met uw grote uitdagingen. Het is ónze uitdaging om gekwalificeerde capaciteit in de juiste snelheid te ontwikkelen om aan de verduurzamingsbehoefte van ongeveer 18.000 Europese binnenvaartschepen te voldoen. Vol vertrouwen kunnen we de noodzakelijke verduurzaming van 4.000 Benelux schepen vóór 2030 toezeggen.

Peter Derks

Director Business Returns

Wij zijn een team van innovatie en transformatie specialisten. Met de juiste samenstelling van noodzakelijke expertises en met onze strategische en operationele ervaring in globale mobiliteit- en energiesectoren, ondersteunen wij de Europese binnenvaartsector met digitale en andere verduurzamingsoplossingen.

Rob van der Stel

Director Business Creation

Wij zijn een team van innovatie en transformatie specialisten. Met de juiste samenstelling van noodzakelijke expertises en met onze strategische en operationele ervaring in globale mobiliteit- en energiesectoren, ondersteunen wij de Europese binnenvaartsector met digitale en andere verduurzamingsoplossingen.

Martijn de Munnik

Director Business Insights

Wij zijn een team van innovatie en transformatie specialisten. Met de juiste samenstelling van noodzakelijke expertises en met onze strategische en operationele ervaring in globale mobiliteit- en energiesectoren, ondersteunen wij de Europese binnenvaartsector met digitale en andere verduurzamingsoplossingen.

CONTACT

Primary points of contact

ROB VAN DER STEL

MARTIJN DE MUNNIK

PETER DERKS

2022 © All rights reserved Fuel Essence Group B.V.