EMISSIEHANDEL VOOR DE SCHEEPVAART IN 2024

Deel dit artikel

Date

Nog niet komend jaar, maar vanaf 1 januari 2024 gaat Brussel het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) geleidelijk toepassen in de scheepvaartsector. Daarover hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van regeringsleiders een voorlopig akkoord bereikt. Medio deze maand zijn er nieuwe gesprekken waarin de betrokkenen proberen een definitief akkoord te sluiten.

Het uitgangspunt van de Brusselse onderhandelaars is nu, dat in 2024 de scheepvaart belasting gaat betalen over 40% van zijn emissies en een jaar daarna over 70%, om de sector in 2026 tenslotte de knip te laten trekken voor alle emissies van schepen van 5.000 GT en groter binnen de Europese Unie. Verschepingen tussen Europese havens en havens van buiten de EU worden niet voor 100%, maar voor de helft belast.

CO2, methaan en stikstof

Vanaf 2024 wordt eerst alleen belasting geheven over CO2-uitstoot, maar in 2026 komen daar ook methaan en stikstof bij. De EU wil daarmee niet alleen het gebruik van traditionele bunkerolie ontmoedigen, maar ook erkennen dat alternatieve brandstoffen eveneens schadelijk kunnen zijn. Zo is methaanuitstoot een bekend nadeel van schepen die op lng varen. Met het oog op de vastgestelde grens van 5.000 GT-schepen heeft Brussel al laten weten dat het er de komende jaren scherp op gaat letten dat de bedrijfstak de komende jaren niet ineens massaal vaartuigen van 4.999 GT laat bouwen.

‘Bye bye, schädliche Kraftstoffe’, twitterde de Duitse Europarlementariër Peter Liese, de grote gangmaker achter de plannen om de scheepvaart in het emissiehandelssysteem te betrekken. Voor de deal waarover nu overeenstemming is bereikt, is volgens hem meer dan tien jaar gestreden. Hij wees erop dat de plannen tevens behelzen dat er zeker anderhalf miljard euro vloeit in een innovatiefonds om de scheepvaart verder te verduurzamen.

Invoering

De World Shipping Council (WSC), de internationale organisatie van rederijen, heeft ook positief gereageerd op het voorlopige Europese akkoord. Jim Corbett, Europees directeur milieuzaken van de WSC, stelt dat de lijnvaart met alle investeringen in schonere schepen die al worden gedaan ‘klaar is’ voor invoering van het emissierechtensysteem.

De redersorganisatie zegt te hopen dat het systeem ook een stimulans zal zijn om meer te investeren in de bevoorradingsnetwerken voor alternatieve brandstoffen die nodig zijn om de transitie naar een duurzame scheepvaart te maken. Dat niet alleen CO2 maar ook methaan en stikstof belast gaan worden, noemt Corbett ‘een belangrijke stap’.

Milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) is eveneens positief over het voorlopige Europese akkoord en betitelt het als ‘een keerpunt’. T&E-scheepvaartspecialist Jacob Armstrong stelt dat ‘het echte werk nu gaat beginnen’ en dat andere werelddelen het Europese voorbeeld snel zouden moeten volgen. Verder verwacht T&E dat Brussel zich nu hard gaat maken voor het ook toepassen van het emissierechtensysteem op luchtvaart tussen Europese luchthavens en niet-Europese bestemmingen.

Kijk hoe het mogelijk is om de kosten voor uitstoot te beperken: https://ce.nl/wp-content/uploads/2022/04/CE_Delft_210450_Maritime_Shipping_and_ETS_FINAL.pdf

SU|MO PLATFORM & FE3 ELIXIR

Met behulp van het sustainable motion optimalisatie platform en FE3 Elixir brandstoftoevoeging gebruiken schepen tot 10% minder brandstof hetgeen direct resulteert in aanzienlijk lagere operationele kosten en kosten voor emissie-rechten (per 2024). Hoe we dit doen leggen we graag uit.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

More
news & ARTICLES