EU AKKOORD CO2 UITSTOOT ZEESCHEEPVAART

Deel dit artikel

Date

Woensdag 22 maart hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement een principeakkoord bereikt over een wet die de internationale zeescheepvaart de komende decennia verplicht om de CO2-uitstoot steeds verder te verlagen.

Het ambitieuze eisenpakket van het zogenoemde FuelEU Maritime Initiative vloeit voort uit de ‘Fit for 55’-klimaatvoorstellen die twee jaar geleden werden gepresenteerd door de EU onder leiding van klimaatcommissaris Frans Timmermans. De scheepvaartsector zal zich moeten houden aan deze nieuwe wet, waarin de precieze CO2-limieten worden vastgelegd. Laurens Boven, woordvoerder van de PvdA in het Europees Parlement, noemt het FuelEU Maritime Initiative liever de Wet Schone Scheepvaart.

De wet geldt voor alle zeeschepen die groter zijn dan 5.000 ton, wat de meerderheid van alle zeeschepen en 90% van de emissies in de sector beslaat. De eerste doelstelling is om in 2025 de CO2-uitstoot van zeeschepen met 2% te verminderen ten opzichte van 2020. Vervolgens worden de eisen steeds strenger: in 2030 moet de reductie 6% zijn, in 2035 14,5%, in 2040 31%, in 2045 62% en in 2050 80%.

In een nieuwe wet hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement afspraken vastgelegd om het gebruik van niet-fossiele brandstoffen in de scheepvaart te stimuleren. Als de markt geen initiatief neemt, zal vanaf 2034 minimaal 2% van de brandstofmix in zeeschepen uit niet-fossiele brandstoffen moeten bestaan. Elektrisch varen is geen optie voor zeeschepen, dus het is essentieel dat er voldoende klimaatneutrale brandstoffen beschikbaar komen. Deze e-fuels kunnen door de chemische industrie worden geproduceerd op basis van duurzaam opgewekte waterstof en CO2 uit de lucht.

Het FuelEU Maritime Initiative, ook bekend als de Wet Schone Scheepvaart, zal ook het gebruik van walstroom in zeehavens verplicht stellen. Vanaf 2030 zijn reders verplicht de motoren van schepen die meer dan twee uur afgemeerd liggen uit te zetten en walstroom te gebruiken voor hun energiebehoeften. Hoewel het veel vraagt van de lidstaten om dit te realiseren, is het een belangrijke stap voor het leefklimaat in havensteden zoals Rotterdam. De wet zal volgens een Europarlementariër ook geld vrijmaken voor de noodzakelijke investeringen hiervoor.

In december 2022 werd al een akkoord bereikt over een ander belangrijk element van het Brusselse klimaatbeleid voor de zeescheepvaart, namelijk de toepassing van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) in de sector. De invoering daarvan zal geleidelijk plaatsvinden vanaf 1 januari 2024. Meer informatie over EU-ETS en scheepvaart de kun je hier vinden.

SUSTAINABLE MOTION & FE3 Elixir

Met behulp van het sustainable motion optimalisatie platform en FE3 Elixir brandstoftoevoeging gebruiken schepen tot 10% minder brandstof hetgeen direct resulteert in aanzienlijk lagere operationele kosten en kosten voor emissie-rechten (per 2024). Hoe we dit doen leggen we graag uit.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

More
news & ARTICLES