IMPACT VAN EUROPESE SUSTAINABILITY REPORTING VOOR DE BINNENVAART

Deel dit artikel

Date

De Europese Unie heeft een stevige ambitie neergezet: als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair zijn. De CSRD is onderdeel van de Green Deal en heeft als doel om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen en hen voor te bereiden op de nieuwe economie.

Wat houdt de CSRD in?

Al is de deadline voor de verplichting in februari 2022 uitgesteld van boekjaar 2023 naar boekjaar 2025, is het verstandig om toch tijdig te beginnen met uw voorbereidingen. Nieuwe ontwikkelingen zullen op deze pagina toegevoegd worden.

De CSRD verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan haar stakeholders. Deze informatie moet vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het bestuursverslag en worden getoetst door een externe partij. Om aan deze toetsing te kunnen voldoen is tijdige voorbereiding vereist.

Wat betekent de CSRD voor de Binnenvaart?

Bedrijven moeten voldoen aan de vereisten van de CSRD als ze “groot” van omvang zijn. Dit zijn bedrijven als ze twee van de volgende drie criteria raken:

  • meer dan € 40 miljoen omzet,
  • € 20 miljoen balanstotaal en/of
  • 250 FTE.

Al zijn middelgrote en kleine ondernemingen minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD zullen zij wel te maken krijgen met eisen van hun CSRD-plichtige ketenpartners.

Veel verladers en opdrachtgevers, waar binnenvaartondernemers en rederijen voor varen, zullen al in 2025 hun duurzaamheids-prestatie moeten rapporteren. Dit betekend dat ze eerder eerder vroeger dan later vragen om inzichten en rapportage van emissies gerelateerd aan de lading en afstand die voor hun wordt vervoerd. Dit betekend dat veel binnenvaartondernemers dus hun emissies (=werkelijke brandstofverbruik), per (deel)vracht over specifieke trajecten moeten gaan rapporteren.

SU|MO naast optimalisatie ook automatische rapportage

Met het Sustanable Motion (SU|MO) platform krijgen binnenvaartondernemers inzichten in de actuele en historische prestaties van hun schepen en vloot waardoor ze slimmer en besparend kunnen varen. Echter, de verzamelde data en informatie kan ook worden gebruikt voor (semi)automatische brandstof-, lading- en/of duurzaamheidsrapportage per (deel)reis.

Hiermee hebben ondernemers nog meer grip op hun operationele prestatie en ze kunnen daarnaast, zonder veel extra inspanning, hun opdrachtgevers per (deel)reis en (deel)lading informeren over hun duurzaamheidsprestatie. Onze ervaring is dat bovengenoemde inzichten ook weer leiden tot nieuwe optimalisaties.

Er zijn door ons reeds enkele SU|MO modules ontwikkeld die we graag aan u demonstreren. Neem contact met ons op via het contactformulier of stuur ons een bericht naar Rob van der Stel via rs@fuelessence.com

More
news & ARTICLES