ONZEKERHEID EN KANSEN VOOR REDERIJEN VANWEGE EMISSIEREGELGEVING

De EU heeft in de afgelopen maanden twee ingrijpende maatregelen aangekondigd die op termijn de uitstoot van de maritieme sector sterk moeten verminderen. Toch maken de “mengelmoes van maatregelen” die op de sector afkomt de gevolgen moeilijk te overzien. Dit leidt tot onzekerheden maar creëert ook kansen voor rederijen.

EU AKKOORD CO2 UITSTOOT ZEESCHEEPVAART

Woensdag 22 maart hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement een principeakkoord bereikt over een wet die de internationale zeescheepvaart de komende decennia verplicht om de CO2-uitstoot steeds verder te verlagen.

IMPACT VAN EUROPESE SUSTAINABILITY REPORTING VOOR DE BINNENVAART

De Europese Unie heeft een stevige ambitie neergezet: als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair zijn. De CSRD is onderdeel van de Green Deal en heeft als doel om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen en hen voor te bereiden op de nieuwe economie.

EMISSIEHANDEL VOOR DE SCHEEPVAART IN 2024

Nog niet komend jaar, maar vanaf 1 januari 2024 gaat Brussel het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) geleidelijk toepassen in de scheepvaartsector. Daarover hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van regeringsleiders een voorlopig akkoord bereikt. Medio deze maand zijn er nieuwe gesprekken waarin de betrokkenen proberen een definitief akkoord te sluiten.