Impact van Europese Sustainability Reporting voor de binnenvaart

De Europese Unie heeft een stevige ambitie neergezet: als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair zijn. De CSRD is onderdeel van de Green Deal en heeft als doel om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen en hen voor te bereiden op de nieuwe economie.

Emissiehandel voor scheepvaart vanaf 2024

Nog niet komend jaar, maar vanaf 1 januari 2024 gaat Brussel het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) geleidelijk toepassen in de scheepvaartsector. Daarover hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van regeringsleiders een voorlopig akkoord bereikt. Medio deze maand zijn er nieuwe gesprekken waarin de betrokkenen proberen een definitief akkoord te sluiten.